Strona WWW

Tworzymy wypoczynek z pasją

REGULAMIN

Regulamin rozgrywek paintballowych

 1. W grze mogą brać udział osoby: pełnoletnie oraz poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych; nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest zabronione.
 3. Przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu.
 4. Karabinki w pozycji odbezpieczonej mogą pozostawać jedynie na polu gry.
 5. Gra powinna zostać natychmiast przerwana na każdy sygnał sędziego lub w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.
 6. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
 7. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy zawodnikami.
 8. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
  1. trafienia kulką przeznaczoną do gry w paintball, pozostawiającą ślad farby
  2. własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta.
 9. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką, trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób możliwie szybko i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry.
 10. Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry.
 11. Zabronione jest strzelanie używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia.
 12. . Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze i sędziowie.
 13. Zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry.
 14. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, wyczerpania gazu czy też wystrzelania całej amunicji zawodnik opuszcza pole gry i udaje się do wyznaczonego wcześniej miejsca.
 15. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisuje poniższe oświadczenie.

Nasza Firma istnieje zaledwie kilka lat, ale jej potencjał jest już zauważalny na polskim rynku. Skupiamy liczne grono specjalistów zapewniających każdej firmie, jak i indywidualnym klientom, kompleksową i profesjonalną obsługę. Wyróżnia nas solidność wykonywanych prac, terminowość i przyjazne podejście do każdego zleceniodawcy.

Nasz Firma dostaje wiele listów i maili od naszych Klientów z wyrazami uznania dla naszej działalności.

"Państwa Firma świadcząca usługi dla naszej firmy dała się poznać jako rzetelny i godny zaufania partner. Profesjonalne podejście Państwa Firmy do realizacji produktu, przejawia się przede wszystkim dążeniem do zrozumienia naszych oczekiwań i prawdziwym zaangażowaniem na każdym etapie działania. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Państwa Firmą. Mamy wiele słów uznania dla kreatywności, a także kompleksowej i profesjonalnej obsługi klienta. Wszelkie prace zostały wykonane terminowo i fachowo."

 • nowoczesność
 • unikalność
 • indywidualny charakter
 • wysoka jakość i estetyka
photo2